Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Μίσθωση Ημιανεξάρτητων Δομών Κατοικίας για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Παιδιών - Πολιτών Τρίτων Χωρών άνω των 16 ετών

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Δημιουργία ημιανεξάρτητων δομών κατοικίας για την φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών άνω των 16 ετών” το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Γραφείο Κύπρου, με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενδιαφέρεται για την: «Μίσθωση Ημιανεξάρτητων Δομών Κατοικίας για την Φιλοξενία Ασυνόδευτων Παιδιών – Πολιτών Τρίτων Χωρών άνω των 16 ετών», οι οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2022.  

Greek

Invitation to Expression of Interest: Semi-Independent Housing Structure Leasing for Hosting Unaccompanied Children - Third-country nationals over 16 years old

Under the program "Creating Semi-Independent Housing Structures for Hosting Unaccompanied Children Over 16 Years" funded by the Ministry of Labor, Welfare and Social Security - Social Welfare Services, the International Organization for Migration - Cyprus Office, is interested in: "Lease of Semi-Independent Residential Structures for the Hosting of Unaccompanied Children - Third Country Citizens over 16 years old", which will operate until December 2022.

English

Ο ΔΟΜ Κύπρου επαναφέρει τις υπηρεσίες γραφείου

Από τις 15 Ιουνίου 2020, όλες οι υπηρεσίες του γραφείου παρέχονται κανονικά. Οι σύμβουλοί μας παραμένουν διαθέσιμοι μέσω τηλεφώνου για την παροχή βοήθειας και καθοδήγησης.

 

Greek

Operations

Migration has undoubtedly become the megatrend of our century. The rise in importance of the topic of migration on the global agenda especially in the current context of migratory pressures to Europe has led the Government of the Republic of Cyprus to support the IOM office with its establishment and operations in the field.

The voluntary contribution to operations in the field co-funded by the Ministry of Interior and IOM consists of capacity building activities, awareness raising and outreach activities as well as office refurbishment and maintenance.

English

About AVRR

Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) is an indispensable part of a comprehensive approach to migration management which aims at the orderly and humane return and reintegration of migrants who are unable or unwilling to remain in host countries and wish to return voluntarily to their countries of origin.

English

IOM in Cyprus

 

IOM in Cyprus

Cyprus became an IOM Member-State in May 1974 at a time when a lot of Cypriots were emigrating to Australia, Canada, South Africa, the US and other European countries. IOM started its activities in Cyprus much later when it was invited to set up an office locally.

English