Υγεία Μεταναστών (Re-Health)

Η αντιμετώπιση της υγείας των μεταναστών με έμφαση στα ευάλωτα άτομα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στα συστήματα υγείας των Κρατών- Μελών  και στην κοινωνία στο σύνολό της.

Η Δράση του  ΔΟΜ και του MHD -EC DG SANTE (Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) «Re-Health2  - Εφαρμογή του Προσωπικού Μητρώου Υγείας ως εργαλείο για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στα συστήματα υγείας της ΕΕ» εντάσσεται στον προγραμματικό τομέα της προαγωγής της υγείας και βοήθειας για τους μετανάστες. Εμπίπτει στο έργο της Διεύθυνσης Υγείας Μετανάστευσης και έχει σαν στόχο να υποστηρίξει και να βοηθήσει τα Κράτη- Μέλη να παρέχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και να προωθήσουν πολιτικές υγείας για τη μετανάστευση. Συνολικά, οι δραστηριότητες του Re-Health2  διευκολύνουν την ενίσχυση των φιλικών προς τους μετανάστες και των προσφύγων και χωρίς αποκλεισμούς Συστημάτων Υγείας.

Η Δράση Re-Health ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 και δημιουργήθηκε για να προωθήσει την αξιολόγηση της υγείας και τη συνέχεια της περίθαλψης των μεταναστών διατηρώντας ένα ενημερωμένο ηλεκτρονικό αρχείο προσωπικής υγείας (e-PHR), διασφαλίζοντας τη συνέχεια της περίθαλψης. Η δράση Re-Health αναπτύχθηκε περαιτέρω με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης δράσης της IOM MHD-DG SANTE  «Equi-Health». Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 6500 e-PHR στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σερβία και τη Σλοβενία, στο πλαίσιο της Re-Health2 έχουν προστεθεί ιστοσελίδες εφαρμογής e-PHR στην Κύπρο.

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κύπρο που ανέπτυξε ο ΔOM Κύπρου σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές (Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εσωτερικών), τρεις ομάδες θα επωφεληθούν από τη χρήση του e-PHR:

  • Αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες που είτε διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου, στο προσωρινό κέντρο υποδοχής της Κοκκινοτριμιθιάς, είτε σε επισκέπτες των Κέντρων Υγείας στην Κοφίνου, τη Λευκωσία, τη Λάρνακα / Αμμόχωστο, τη Λεμεσό και την Πάφο
  • Επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με μετανάστες
  • Οι διαμεσολαβητές υγείας που παρέχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Re-Health2, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://re-health.eea.iom.int