O ΔΟΜ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Κύπρος έγινε κράτος-μέλος του ΔOM το Μάιο του 1974, τη στιγμή που πολλοί Κύπριοι μεταναστεύαν σε Αυστραλία,  Καναδά, Νότια Αφρική, ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο ΔΟΜ ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στην Κύπρο πολύ αργότερα, όταν κλήθηκε να δημιουργήσει ένα γραφείο σε τοπικό επίπεδο.

Ο ΔΟΜ Κύπρου λειτουργεί με Βάση Συμφωνία Εγκαθίδρυσης N.6 (III) / 2014, η οποία επικυρώθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13 Ιουνίου 2014.

Η εν λόγω Συμφωνία καθορίζει το πεδίο δραστηριοτήτων του ΔΟΜ στη χώρα που θα εφαρμόσει στα προγράμματα μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως η δημιουργία ικανοτήτων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και η τεχνική συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, μετανάστευσης και υγείας, διεθνούς μεταναστευτικού δικαίου, ενημέρωσης μεταναστών, καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, τη μετανάστευση υπηκόων και αλλοδαπών, την παροχή βοήθειας σε εκτοπισθέντες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και σε άλλα άτομα που έχουν ανάγκη, την επιστροφή ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, άλλες δραστηριότητες υποβοηθούμενης επιστροφής και προγράμματα επανεγκατάστασης.

Το γραφείο του ΔOM στην Κύπρο εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2015 και βρίσκεται στη Λευκωσία. Εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου του ΔΟΜ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Το γραφείο του ΔΟΜ στην Κύπρο συνεργάζεται στενά με τις Κυβερνητικές Αρχές της Κύπρου, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και της ΕΕ και σε συνεργασία με διάφορους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών και του ακαδημαϊκού χώρου. Τα διάφορα έργα περιλαμβάνουν την εθελούσια επιστροφή και επανένταξη, τη μετεγκατάσταση, την επανεγκατάσταση και την οικογενειακή επανένωση, την ένταξη, την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση της αύξησης της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.

Εθελούσια Επιστροφή και Επανένταξη  Ο ΔΟΜ παρέχει υποστήριξη στην κυβέρνηση της Κύπρου μέσω της εφαρμογής του προγράμματος Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης (AVRR), το οποίο βοηθά τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Η βοήθεια περιλαμβάνει υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής συμβουλών, προμήθεια ταξιδιωτικών εγγράφων, τη διευθέτηση του ταξιδιού με ασφάλεια και παροχή υποστήριξης για την επανένταξη. Ειδική βοήθεια παρέχεται σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών με προβλήματα υγείας, των θυμάτων εμπορίας προσώπων και των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το πρόγραμμα AVRR άρχισε να λειτουργεί στην Κύπρο τον Φεβρουαριο του 2016 και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης (AMIF) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Μετεγκατάσταση, επανεγκατάσταση και οικογενειακή επανένωση
Ο ΔΟΜ διευκολύνει την επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιλεγμένων προσφύγων στην Κύπρο. Αυτό συμβαίνει σε στενή συνεργασία με τα γραφεία του ΔOM στις χώρες αναχώρησης. Ο ΔΟΜ παρέχει επίσης βοήθεια στα μέλη της οικογένειας που έχουν δικαίωμα επανένταξης με τους οικείους τους στην Κύπρο, οργανώνοντας τα ταξίδια και λειτουργώντας ως σημείο επαφής των συγγενών ή των χορηγών στην Κύπρο.
Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, βοήθειας υποδοχής ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2016 και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης (AMIF) και τις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας. Το πρόγραμμα επανεγκατάστασης στηρίζεται μέχρι σήμερα από ιδιωτικές χορηγίες.

Ένταξη, πρόσβαση σε υπηρεσίες και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση της αύξησης της ξενοφοβίας και των διακρίσεων

Ο ΔΟΜ Κύπρου συμβάλλει στην ένταξη των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων με τον προσδιορισμό των αναγκών υγείας των υπηκόων τρίτων χωρών δίνοντας προσοχή σε ευάλωτα άτομα και διευκολύνοντας την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν μετεγκατασταθεί στο υγειονομικό σύστημα της Κύπρου μέσω του ηλεκτρονικού Αρχείου Προσωπικής Υγείας (e-PHR) ως παγκόσμιου εργαλείου για την αξιολόγηση της υγείας στην ΕΕ. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των παρόχων υπηρεσιών, την παροχή βασικών προμηθειών, την ενοποίηση και τη διάδοση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την υγεία σε νέους τόπους υλοποίησης.

Το ReHealth2 ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2017 και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔOM) του ΟΗΕ.
Ο ΔΟΜ Κύπρου συμμετέχει επίσης σε ενέργειες δημιουργίας ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης του κοινού με την οικονομική συνεισφορά του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ίδρυση του γραφείου.