Σχετικά με το πρόγραμμα YEEE

Η Υποβοηθούμενη Εθελούσια Επιστροφή και Επανένταξη (ΥΕΕΕ)  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης, που στοχεύει στην ομαλή και ανθρώπινη επιστροφή και επανένταξη των μεταναστών που αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν στις χώρες υποδοχής και θέλουν να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες προέλευσης τους.

Ως κύρια δραστηριότητα του ΔΟΜ, οι δράσεις του προγράμματος παρέχουν ουσιαστική βοήθεια σε χιλιάδες μετανάστες που επιστρέφουν κάθε χρόνο στο σπίτι τους. Στηριζόμενοι στην εμπειρία και σ’ ένα παγκόσμιο δίκτυο γραφείων και εταίρων, τα προγράμματα AVRR του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔOM) του ΟΗΕ προωθούν τον διεθνή διάλογο και τη συνεργασία σε θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης μεταξύ των χωρών υποδοχής και των χωρών προέλευσης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1979 και δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μεταναστών και των κυβερνήσεων υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια μετανάστες έχουν ενισχυθεί από το 1979 όταν ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα στη Γερμανία. Περισσότεροι από 412.000 μετανάστες έχουν βοηθηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια και περισσότεροι από 40.000 μετανάστες βοηθούνται ετησίως τα τελευταία 5 χρόνια.

 

Τι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα υποβοηθούμενης εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης;

Το πρόγραμμα AVRR αποτελείται από τρία βασικά στάδια:

– Συμβουλευτική πριν από την αναχώρηση

– Προετοιμασία βοήθειας επιστροφής και ταξιδιού

– Βοήθεια μετά την άφιξη και επανένταξη

 

Επανένταξη

Η στήριξη που παρέχεται στους επαναπατριζόμενους μετανάστες και στις κοινότητες τους αποτελεί το πρώτο βήμα στην μακρόχρονη διαδικασία επανένταξης. Ο ΔΟΜ υποστηρίζει ότι η επανένταξη μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη όταν οι επαναπατριζόμενοι έχουν φθάσει σε επίπεδα οικονομικής αυτάρκειας, κοινωνικής σταθερότητας εντός των κοινοτήτων τους και ψυχοκοινωνικής ευημερίας. Έχοντας επιτύχει τη βιώσιμη επανένταξη, οι επαναπατριζόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω αποφάσεις μετανάστευσης σαν επιλογή και όχι σαν αναγκαιότητα.

Μεμονωμένες περιπτώσεις ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν ένας επαναπατριζόμενος δικαιούται υποστήριξη επανένταξης. Η ατομική υποστήριξη της επανένταξης μπορεί να προωθήσει την οικονομική αυτάρκεια των επαναπατριζόμενων, υποστηρίζοντας τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων, προωθώντας την επανένταξη στην τοπική αγορά εργασίας και αυξάνοντας τις δεξιότητες των επαναπατριζόμενων μέσω της εγγραφής τους σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης;

Οι αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν έχουν ακόμη λάβει τελική απόφαση σχετικά με την αίτησή τους και εκείνων που η αίτηση έχει απορριφθεί

Οι μετανάστες που δεν διαθέτουν έγκυρη άδεια παραμονής

Οι Μετανάστες με έγκυρη άδεια παραμονής

 

Το 2016, o ΔΟΜ Κύπρου παρείχε πληροφόρηση σε 224 μετανάστες, μέσα από εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες στο γραφείο και σε όλη τη χώρα μέσω της κινητής μας μονάδας. Επίσης, 188 άτομα έλαβαν μεταναστευτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών, ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και δικαιούχων με ανάγκες υγείας. Επιπλέον, 84 δικαιούχοι επέστρεψαν στις χώρες προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών και των ευάλωτων μεταναστών, ενώ 5 δικαιούχοι είχαν δικαίωμα επανένταξης για τη δημιουργία νεόφυτων μικρών επιχειρήσεων. Οι κορυφαίες χώρες προέλευσης είναι η Ινδία, το Μπαγκλαντές, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και η Σρι Λάνκα.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Επανένταξης και από την Κυπριακή Δημοκρατία.