ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο ΔΟΜ Κύπρου εφαρμόζει μια σειρά προγραμμάτων ως αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής προσέγγισης διαχείρισης της μετανάστευσης. Σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, Πρεσβείες, Διεθνείς Οργανισμούς, ΜΚΟ και άλλους φορείς, ο ΔOM Κύπρου προσφέρει την τεχνογνωσία του στον τομέα της μετανάστευσης προκειμένου να βοηθήσει τις Αρχές στην εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών.